Poradenství ISO 9001:2000

Výhody zavedení ISO 9001/ ISO 14001 ve vaší firmě

 • zvyšuje konkurenceschopnost firmy
 • je zaměřen na prevenci chyb a jejich odstraňování, čímž snižuje náklady, protože předchází neshodám tzn. preventivní činností zaručuje, že vzniklé neshody se již nebudou opakovat
 • konkrétně definuje pravomoci a odpovědnosti na jednotlivých pracovních pozicích a jasně určuje jejich postavení v organizační struktuře, včetně provázanosti a vzájemných vazeb
 • zlepšuje motivaci zaměstnanců a zvyšuje transfer know-how v rámci firmy - zavedený systém řízení dává možnost zdokonalování zaměstnanců a tím i menší fluktuaci
 • vylepšení provozu a koordinace - pomáhá firmě pracovat systematicky a racionálně využívat kapacity a zdroje (časové, materiální, personální i duševní)
 • umožňuje jednotně provádět prověřování nejen systémů kvality
 • vytváří mechanismy pro systematickou informovanost vedení firmy o účinnosti a efektivnosti systémů jako podklad pro trvalé kontinuální zlepšování
 • zajišťuje jednotnou formu komunikace uvnitř i vně
 • usnadňuje jednání s dodavatelem i zákazníkem, vytváří podmínky pro vzájemně výhodné dodavatelsko-odběratelské vztahy
 • garantuje a prokazuje znalosti a kvalifikaci v oblasti kvality, potvrzuje, že se firma touto problematikou systematicky zabývá

Certifikát ISO 9001/ ISO 14001 vám přinese:

 • hmatatelný důkaz toho, že systém kvality či environmentálního je zavedený a firma plní požadavky mezinárodně uznávané normy, v případě EMS i důkaz, že se chová šetrně vůči životnímu prostředí a prevencí předchází případným haváriím
 • marketingová výhoda před konkurencí tzn. příležitost soutěžit na srovnatelné bázi s velkými firmami (podmínka při získávání soukromých i státních zakázek)
 • certifikace (registrace) vlastní způsobilosti, uznané nezávislým orgánem (certifikační společností) a následné zveřejnění
 • možnost vyhnout se zákaznickým auditům, které jsou finančně i časově náročné jak pro zákazníka, tak pro dodavatele
 • zvyšuje prestiž a image firmy