Poradenství ISO 9001:2000

Nabídka služeb

 • Implementace systémů řízení kvality dle ISO 9001:2008.
 • Implementace systému environmentálního managementu dle ISO 14001:2004.
 • Implementace mezinárodní normy SA8000 „SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000“.
 • Aplikace směrnice ISO 10006:2004 pro management jakosti projektů.
 • Aplikace normy IRIS a DIN EN 15085 v návaznosti na ISO 9001:2008.

a) Před certifikací, tzn. zavedení systému dle ISO

 • zpracování dokumentace dle norem řady ISO
 • školení zaměstnanců v dané oblasti ISO (jednorázové i průběžné)
 • realizace interních auditů, které slouží k přezkoumání funkčnosti, účinnosti efektivnosti celého systému a přijímání opatření k jeho zlepšení
 • komunikace s certifikační společností, příprava a aktivní účast při certifikaci firmy

b) Následně po certifikaci, tzn. správa systému dle ISO

 • Výkon funkce:
 • manažera kvality, manažera environmemtálního managementu,  manažera integrovaného systému managementu, manažera projektu nebo jinou oblast dle oblasti implementace ISO
 • interního auditora
 • správce firemní dokumentace
 • vydávání, správu a aktualizaci dokumentace systému řízení kvality
 • provedení přezkoumání systému a zpracování zpráv o přezkoumání systému managementu
 • realizace interních auditů