Poradenství ISO 9001:2000

Obecně o ISO 9001:2000

ISO:9000 nabízí vynikající příležitost jak vnést do fungování firmy řád a pořádek. Troufám si tvrdit, že každá fungující firma má zavedené ISO, jen neví, že podle systému ISO funguje. Proč tedy nepopsat procesy, vzájemné vazby, postupy, stanovit pravomoci, ujasnit odpovědnosti a při tom získat mezinárodně uznávaný certifikát potvrzující svou důvěryhodnost, což v současné době řada zákazníků, ať už ze soukromého nebo státního sektoru, vyžaduje. 

Zavedení ISO předpokládá porozumění ISO normám přičemž jejich implementace musí být živá a odrážet potřeby firmy. Jakmile tedy je jediným a hlavním cílem splnit implementaci normy pouze z důvodu certifikace a firma se nesnaží ji zavést jako živou součást svého fungování, pak tento přístup je neefektivní a v důsledku až demotivující nejen pro zaměstnance (hlavně díky nárůstu byrokracie, která je často zbytečná). Cílem mé práce je nezatěžovat zaměstnance zbytečnou byrokracií, ale naopak jim práci ulehčit a přitom splnit požadavky ISO, aby mohla být firma úspěšně certifikována. 

ISO především primárně souvisí s pořádkem, kvalitou a standardizací činností, přičemž klade důraz na prevenci chyb, spokojenost zákazníka a princip neustálého zlepšování. Zaměřuje se na procesy související se zajištěním stabilní úrovně kvality výrobků a služeb, které opouštějí brány firmy. Zavedením této normy je dosaženo výrazného snížení reklamací ze strany zákazníka (odběratele) a zvýšení spokojenosti zákazníků, čímž jsou podporovány dlouhodobé perspektivní obchodní vztahy. 

Normy řady ISO 9000:2000 jsou věnovány systematickému řízení kvality ve firmě. Certifikace podle těchto norem se v mnoha odvětvích čím dál častěji stává nutnou podmínkou konkurenčního soupeření o zákazníky. Certifikací podle této normy firma prokazuje schopnost udržet a kontrolovat stálou kvalitu svých výrobků a služeb. ISO je o tom, jak účinně řídit podnikání, a hodí se stejně dobře na výrobní, prodejní, školící nebo finanční organizace. 

Aktuality - časový harmonogram pro implementaci akreditované certifikace podle ISO 9001:2008 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IAF (Mezinárodní akreditační fórum) se dohodly na implementačním plánu pro zajištění hladkého přechodu akreditované certifikace na ISO 9001:2008. Plán byl konzultován s mezinárodními skupinami z oblasti systému kvality, s certifikačními organizacemi a s uživateli certifikačních služeb. 
ISO 9001:2008 neobsahuje žádné nové požadavky 
Bylo dosaženo shody na tom, že ISO 9001:2008 nezavádí žádné nové požadavky. ISO 9001:2008 pouze vyjasňuje existující požadavky ISO 9001:2000 na základě osmi let zkušeností s celosvětovou implementací normy s počtem okolo jednoho milionu vydaných certifikátů ve 170 zemích. Zavádí také změny, které mají za cíl zvýšit soulad s ISO 14001:2004 Odsouhlasený implementační plán vztahující se na akreditovanou certifikaci je tedy následující:
Akreditovaná certifikace podle ISO 9001:2008 nesmí být prováděna před vydáním mezinárodní normy ISO 9001:2008
Certifikáty o shodě s ISO 9001:2008 a národními normami, které ISO 9001:2008 přejímají, smí být vydávány až po vydání ISO 9001:2008 (normy by měla vyjít před koncem roku 2008) a po běžném dohledovém, nebo recertifikačním auditu.
Platnost certifikátů podle ISO 9001:2000
Jeden rok po vydání ISO 9001:2008 musí být prováděny všechny akreditované certifikace (nové certifikace, nebo recertifikace) podle ISO 9001:2008. 24 měsíců po vydání ISO 9001:2008 nesmí být platné žádné certifikáty podle ISO 9001:2000.

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS! Seo servis